Marianne Mo  (f. 1970, Bodø)

Marianne har sin utdanning fra Kunstakademiet i Trondheim. (1991-96), Kunsthøgskolen i Bergen, institutt for fotografi (1994-95) samt en master i Kunstfagsdidaktikk (2011-14) fra NTNU.

Hun har mottatt en rekke stipender og deltatt på flere gruppeutstillinger, blant annet Høstutstillingen i Oslo.

Marianne Mo er medlem av: