23. oktober, 2021 kan du se Marianne Mo sine fotografier på Feministhuset i Trondheim.

Separatutstillingen «Villsau» består av flere små fotoserier av villsau som beiter på gammel kulturmark på Stokkøya i Åfjord kommune.

Bildene er tatt i begynnelsen av mars 2020. Marianne Mo har et sjeldent blikk for dyrene. Hun ser ikke bare personligheten og individualiteten til hver enkelt villsau, men er også i stand til å gjengi et imponerende mangfold ved dyrene som spenner fra små skjøre lam til store bukkers frodige urkraft.

Ved å betrakte hver enkelt villsau og å gi dem taletid alene, løfter hun frem et aspekt av tidløshet i bildene ved at villsauene nærmest smelter sammen med vårens snøbyger og landskapet rundt. På denne måten kan verkene åpne opp for at noe langt dypere i oss berøres på tvers av teknikk, kultur og tid.

Marianne Mo behandler fotografiene digitalt i etterkant av tagning. Verkene er tilført en maleri-lignede overflate som inneholder rike vekslinger mellom myke og svømmende partier.

En fornemmelse av variasjon i stofflige effekter kommer til syne slik at arbeidene virker utført med pensel. En kan få inntrykk av at hvert enkelt fotografi er omsorgsfullt malt for hånd.

Bildene fra utstillingen selges også som kort ‘

30,- pr. kort